top of page

Algemene voorwaarden 

JULIE MATTHYS PHOTOGRAPHY

Julie Matthys
Nazarethsestraat 1, 9770 Kruisem
BE0787.731.456
julie.matthys@outlook.be
+32 495 26 79 29


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Julie Matthys.
Zij handelt onder de naam: JulieMatthysPhotography.

 
Bij het aangaan van een samenwerking met JulieMatthysPhotography gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. 

Het aangaan van een samenwerking wordt als officieel beschouwd wanneer : 

Een boeking wordt gemaakt vanaf de online agenda (https://www.fotostudio.io/client/reservations/julie-matthys-photography)
Een aanvraag voor een boeking via het contactformulier op de website werd aangevraagd , en deze telefonisch of per mail werd bevestigd door Julie Matthys.


PRIJSBEPALING & WIJZE VAN BETALING SHOOTS

Fotoshoots op de website juliematthysphotography.be beschreven , bedragen de prijzen ( inclusief btw ) die worden weergegeven per fotoshoot. 

Prijzen kunnen ten alle tijde worden aangepast.
De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Een voorschot ter waarde van de session fee zal via de online agenda wordt afgerekend op het moment van een boeking .
Deze dient rechtstreeks te worden vereffend via de betaalknop/app of via overschrijving. 

Het resterende bedrag die is verschuldigd wordt aangerekend zodra de klant haar of zijn fotopakket heeft bepaald en doorgegeven.
Deze zal opnieuw kunnen worden vereffend per online betaling.
Het bedrag voor deze pakketten variëren en zijn terug te vinden per shoot op de website.
Het pakket wordt gekozen door de klant.

De foto's zonder watermerk worden ten vroegste afgeleverd na ontvangst van deze overige betaling.

Bij extra bestellingen zoals fotoproducten volgt een aanvullende factuur. 
Deze extra bestellingen worden ten vroegste afgeleverd na ontvangst van de betaling.


PRIJSBEPALING & WIJZE VAN BETALING HUWELIJKEN

Pakketten van huwelijksreportages op de website juliematthysphotography.be beschreven , bedragen de prijzen ( inclusief btw ) die worden weergegeven per pakket.

Prijzen kunnen ten alle tijde worden aangepast.
De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Burgerlijke trouw : Een datum wordt pas officieel bevestigd en in de agenda van Julie Matthys geplaatst wanneer het volledige bedrag van het gewenste pakket is ontvangen.

Huwelijksreportage vanaf 6uren : Een datum wordt pas officieel bevestigd en in de agenda van Julie Matthys geplaatst wanneer een voorschot van 30procent van het volledige bedrag van het gewenste pakket is ontvangen.


Bij extra bestellingen zoals fotoproducten volgt een aanvullende factuur. 
Deze extra bestellingen worden ten vroegste afgeleverd na ontvangst van de betaling.


VERPLAATSINGSKOSTEN

Verplaatsingskosten binnen een straal van 10km vanaf Nazarethsestraat 1, 9770 Kruisem worden niet rekening gebracht.
Km's buiten deze straal zullen worden aangerekend aan €0,50 per extra gereden kilometer.
Wanneer een verplaatsingskost dient aangerekend te worden , zal deze in de factuur worden opgenomen van het fotopakket.


LOCATIES

Julie Matthys heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken.
Indien er slecht weer wordt voorspeld en er daardoor geen foto's buiten kan worden getrokken, wordt een nieuwe datum voorgesteld.

Er zijn geen binnenlocaties ( behalve de studio ) tot haar beschikking.

Een voorstel van de klant voor een locatie kan altijd worden besproken, op voorwaarde dat de locatie niet persé is gekend door Julie Matthys en er daardoor niet de garantie kan worden beloofd om haar typerende foto's te kunnen maken.

Indien een bepaalde locatie gewenst is, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.


SELECTIE EN LEVERING FOTO'S

Uit alle gemaakte foto's maakt Julie Matthys een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van haar typerende bewerkingsstijl ( warme tinten ). De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

De geselecteerde foto’s krijgen een eerste bewerking en worden vervolgens in lage resolutie binnen 1 tot 4 weken na de shoot datum geleverd in een online 'keuze' galerij.
In deze galerij kan worden aangegeven middels het selecteren van favorieten welke foto’s men wenst te ontvangen.
Na deze selectie zal Julie Matthys de bewerking van de foto's helemaal afwerken en deze dan vervolgens afleveren.

Wanneer het fotopakket gekozen werd, wordt een aanvullende factuur opgemaakt. Foto's zullen ten vroegste worden afgewerkt en verstuurd na ontvangst van deze betaling.

De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden door de klant met filters of andere.

JulieMatthysPhotography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. 


FOTO'S EN GEBRUIK ( ZIE OOK AUTEURSRECHT )

Beeldmateriaal gemaakt door Julie Matthys kan ten all tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan Julie Matthys het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve Julie Matthys hiervan op de hoogte te brengen.
 
De foto's die gemaakt worden door Julie Matthys  worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.BEWAREN FOTO'S

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde foto's. Foto's worden maximaal zes maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. 


ALBUM

Julie Matthys maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden.

Offertes m.b.t. albumprijzen zijn 30 dagen na opnamedatum geldig.
Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook bij JulieMatthysPhotography.


PRODUCTEN

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.
De levertijd van de producten verschilt per product.
Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het herroepingsrecht
aangezien het om maatproducten gaat.
Julie Matthys werkt met een een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.
JulieMatthysPhotography is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.


CADEAUBONNEN

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.


TECHNISCHE PROBLEMEN
 
De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
 
Julie Matthys zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur van Canon en diverse lenzen in het hoogwaardig segment.
Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur.

Bij technische problemen is Julie Matthys niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten.
In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van JulieMatthysPhotography uitgesloten.


ANNULERING EN/OF ZIEKTE ( ZIE OOK HERROEPINGSRECHT )


Door Julie Matthys

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Julie Matthys wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

Julie Matthys stelt een andere datum voor.
Indien dit niet mogelijk is (bij bruiloften) stelt Julie Matthys een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend. Julie Matthys beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zouden kunnen zorgen.
U heeft het recht het contract of de lopende factuur te ontbinden.

Indien in overeenstemming een annulering van een huwelijkscontract op verzoek van de klant wordt bereikt, zal het reeds betaalde voorschot niet worden terugbetaald.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van Julie Matthys (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van Julie Matthys beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.


Door de klant

De klant heeft het recht om de reservatie van een fotoshoot ( niet van toepassing op huwelijken )
op afstand zonder reden te annuleren.
Dit moet gebeuren ten laatste 48u voor de dag van de fotoshoot.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Julie Matthys van haar/zijn beslissing tot herroeping van de reservatie op de hoogte brengen. Dit gebeurt met een duidelijke verklaring via een mail.
Julie Matthys zal naar aanleiding van deze annulering bespreken wat zij eventueel nog kan betekenen of zal indien gewenst een waardebon ter waarde van het  betaalde voorschot opmaken. Een terugbetaling via cash of een storting kan niet worden verkregen. 

Indien de klant Julie Matthys niet op de hoogte heeft gebracht binnen de 48u voor de dag van de shoot, zal het reeds voldane bedrag van het voorschot worden ingehouden.

bottom of page