Bij het maken van een afspraak gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een paar algemene zaken

 • De foto’s op  de website mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar (Julie Matthys). Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • JulieMatthysPhotography kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 • JulieMatthysPhotography stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….
 • Achteraf kan er geen beroep op JulieMatthysPhotography worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.
 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
 • JulieMatthysPhotography zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden verwijderen van de klantenpagina. Enkel de geselecteerde beelden worden bijgehouden in het archief.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen camera. Foto’s die gemaakt worden met gsm mogen gedeeld worden mits vermelding van JulieMatthysPhotography.
 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de selectie van de foto’s van de reportage. Enkel bewerkte beelden worden online beschikbaar gesteld en kunnen worden gedownload.
 • Opslaan van Preview-beelden (door middel van het maken van een schermafbeelding) is niet toegestaan, het delen ervan al zeker niet. Bij het niet naleven van deze voorwaarde, kan JulieMatthysPhotography de dienstverlening onmiddellijk stopzetten (foto’s worden niet afgeleverd) zonder het terugbetalen van het voorschot.
 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 • JulieMatthysPhotography levert de foto's met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 20,00 per uur inclusief BTW.
 • Hopelijk onnodig om te vermelden: JulieMatthysPhotography is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

2. Auteursrechten van de foto’s

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij JulieMatthysPhotography.
 • De klant geeft JulieMatthysPhotography toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals portfolio/social media/Facebook/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit te vermelden tijdens de sessie.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door JulieMatthysPhotography. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over mijn foto’s.
 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van JulieMatthysPhotography.
 • JulieMatthysPhotography levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.

3. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.
 • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.
 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

6. Mobiele app

De mobiele app die bij de aanschaf van een aantal betaalde pakketten zit heeft een geldigheid van minimaal 6 maanden. JulieMatthysPhotography is niet aansprakelijk voor de werking van de app op een specifiek mobiel apparaat. De werking van deze app kan afhankelijk zijn van de technische specificaties van uw mobiele apparaat, uw persoonlijke instellingen van uw apparaat of de betreffende browser. JulieMatthysPhotography biedt geen technische ondersteuning en/of garantie voor de werking van deze mobiele app.

7. Privacy & persoonsgegevens

JulieMatthysPhotography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.